Inspectie / EPBD

Door het uitvoeren van een grondige inspectie met rapportage en aanbevelingen krijgt u een beter beeld van uw verantwoordelijkheden en krijgt u zicht op de bestaande en aankomende situatie.

Inspectie van uw systemen is een belangrijk onderdeel en een verantwoordelijkheid die u als ondernemer of eigenaar van klimaatsystemen dient te nemen. Hiervoor geldt de EPBD wetgeving.

EPBD betekent Energy Performance Building Directive. Dit betekent een richtlijn voor het (toegestane) energieverbruik van een gebouw

Vanuit de wetgeving bent u verplicht om een aantal zaken in orde te hebben. Hierbij gaat het met name over het energieverbruik en geregistreerde inspecties van uw F-gassen installaties. Willems Koeltechniek is EPBD gecertificeerd en kan u ontzorgen, zodat u voldoet aan uw (wettelijke) verplichtingen.


Daarnaast is het vanzelfsprekend goed om te denken aan gezondheid van bezoekers en of werknemers.

Wij houden bij Willems Klimaat- & Koudetechniek de wetgeving en ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wij kunnen EPBD en F-gassen inspecties van uw bestaande installaties uitvoeren met een volledige rapportage en aanbevelingen die ook toekomstbestendig zijn.

Inspectie / EPBD